Problem Çözmenin Zihinsel Sürecine Genel Bakış

Problem çözme problemleri keşfetmeyi, analiz etmeyi ve çözmeyi içeren zihinsel bir süreçtir. Problem çözmenin nihai amacı engellerin üstesinden gelmek ve sorunu en iyi çözen bir çözüm bulmaktır. Bir problemi çözmek için en iyi strateji büyük ölçüde duruma bağlıdır. Bazı durumlarda, insanlar konuyla ilgili öğrenebilecekleri her şeyi öğrenir ve daha sonra bir çözüm bulmak için gerçek bilgiyi kullanır. Diğer…